Reservdelar till lastbilar


Gott underhåll med regelbunden service förlänger livslängden och ökar driftssäkerheten på vår lastbil. Ingen vill bli stående efter vägen på grund av att det slarvats med underhållet. Med tanke på att lasten ofta är värdefull och att leveranstider måste hållas, kan en sådan situation vara mycket kostsam.ReservdelarTillförlitlighet i transporterna är för lastbilsägaren av största vikt. Utan nöjda kunder blir det svårt att få ytterligare uppdrag. Trots det kan man inte helt undvika risken. En vacker dag kan vi stå där och då gäller det att inte bli handfallen och inte veta vad man skall göra. En god relation och ömsesidig förståelse med sin lastbilsleverantör, deras centrallager och verkstäder är viktig. Alla måste arbeta mot samma mål, det vill säga kundtillfredsställelse.De flesta förare av tunga lastbilar är rutinerade. Det är annorlunda att köra en tung lastbil än till exempel en personbil. En stor fullastad lastbil kräver längre bromssträcka och man måste då börja bromsa tidigare. Svängarna är betydligt vidare. För en nybörjare är det lätt att få upp bakhjulen på trottoaren, något som kan var mycket ödesdigert. Backspeglarna är en lastbilsförares bästa vänner. Att köra utan att de är rätt inställda är svårt. Lasten måste vara väl stuvad och balanserad.Kör du en lastbil från DAF så kontaktar du närmaste serviceverkstad för råd och hjälp. I värsta behöver du bogsering till lämplig verkstad. Behöver DAF bara reservdelar kan de kontakta DAF Trucks centrallager för de reservdelar och tillbehör de önskar. Centrallagret ligger strategiskt i Markaryd i Småland. Lagret håller 90% tillgänglighet på reservdelar. DAF har en väl fungerande distribution och kan ha dina reservdelar snabbt på plats. Service och tillgång på reservdelar är viktigt för en lastbils ekonomi och påverkar kalkylen när vi väljer vilken lastbil som passar oss bäst.