Felsökning och säkerhet


När det gäller att byta ut gammal utrustning mot ny så förenklar det inte bara arbetet utan höjer också säkerheten runt det. Dagens bilar har styrenheter, så kallade databoxar som behöver nyare och fräschare utrustning för att läsas av och man klarar sig inte längre på bara en skiftnyckel även om den givetvis fortfarande är oumbärlig och underlättar arbetetCar serviceGenom att byta ut din utrustning i verkstaden så gör du inte bara arbetet smidigare utan även säkrare för dig när du arbetar. Idag används till exempel billyftar i allt större utsträckning och underlättar rbetet när man kontrollerar bilens underrede och byte av delar eller vid service. Modernare verktyg, bättre lokaler och olika hjälpmedel som ersätter många av de tunga lyft man gjorde tidigare förbättrar arbetsmiljön avsevärt. Man förebygger och undviker skador och risker.Även arbete med kemikalier, då det är rätt vanligt inom motorbranschen, bör man förebygga, bland annat inom svetsning eller lödning så frigörs härdplaster och luftföroreningar som är skadliga för hälsan så använd visir, heltäckande kläder och en bra ventilation. Det finns flera bra skyddsutrustningar att sätta upp i verkstäder. Mekaniker kommer också väldigt ofta i kontakt med olika oljor eller starka medel för rengöring, använd skyddshandskar så ofta som möjligt och smörj in händerna ofta. Använd skyddsglasögon för att  skydda din syn och använd hörselskydd för att undvika tinnitus eller andra hörselskador då det ofta är en bullrig miljö i verkstäderna.